AMEA Milli Azərbaycan Tarix Muzeyi eksponantlarının bərpa layihəsi (2011-ci il)

Orta əsr şərq miniaturunu əks etdirən rəqs

“Yaradıcı Qadınlar Assosiasıya”nın 10 il tamam olub! ”

Ali məktəb tələbələrinin bədii yaradıcılıg festivalında ( 2010-12-ci il)müasir rəgs nominasiyada 1 yer tutmasi ( Azərbaycan Memarlıg və İnşaat Universitetinin “ Fire ” müasir rəqs qrupu, rəhbər -Afag Huseynova.)