last update:

azeri | rus | english

Baş səhifə

Assosiasiya

Tarix oçerklər

Müasirlik

Portretlər

Uşaqlar - XXI

Təqdimat

Arxiv

 


 

 

Mədəniyyət və incəsənət tarixi haqqında

mütəxəssislərin oçerkləri: 

 

Azərbaycan miniatür tarixi

Azərbaycan Xalçaçılıq sənəti

Azərbaycan xalq musiqisi

Mərasim rəqsləri

Azərbaycan memarlığı

Novruz bayramı

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı (folklor)

Об этноморфологическом изучении культуры.

Once more on the sources of Azerbaijan mugam

Мугам в азербайджанском балетном спектакле.

Orta əsr şərq miniaturunu əks etdirən rəqs

 

 

 

 

 

 


Folk Dance Group (Ensemble) “Ghobustan”


 

News

 

home | assosiasiya | tarixi oçerklər | müasirlik | portretlər | XXI əsrin uşaqları | afişa | xəbərlər

Webmaster

E-mail: afag_h@hotmail.com

2002, Yaradıcı Qadınlar Assosiasiyası