last update:

azeri | rus | english

Baş səhifə

Assosiasiya

Tarix oçerklər

Müasirlik

Portretlər

Uşaqlar - XXI

Təqdimat

Arxiv

 


 

 

Saytımızda sizi salamlamağa çox şadıq!


Təqdimatınıza sizə maraqlı gələn incəsənət və mədəniyyətə aid olan məqalələri təqdim edirik. Əgər sizin üçün hər hansısa bir məqalə maraqlı olarsa, siz bizim mütəxəssislərimizə müraciət edə bilərsiniz.


Xoş gəlmisiniz «Yaradıcı Qadınlar Assosiasiyası»nın aləminə!..

 

«Yaradıcı Qadınlar Assosiasiyası»nın prezidenti: Afaq Hüseynova


SİTATLAR:

Müasir Azərbaycan qadını iki boyuk sivilizasiyanın məhsuludur. Kökləri şərq mədəniyyətinə baglı olan Azərbaycan qadını intellektual cəhətdən Avropa mədəniyyəti ilə tərbiyələnmişdir.

Afaq Hüseynova

Azərbaycan qadını

 

Muğam Azərbaycan xalqın genetik kodudur . İnsaniyyətin ən dəyərli nailiyyətlərindən biri kimi YUNESKO tərəfindən muğam da qeyd olunmuşdur.

Bəstəkar Firəngiz Əlizadə

 

Azərbaycan miniatürünün ən qədim nümunələri – «Mənafi əl – Heyvan» (1298), «Cami – ət – Təvarix» (1307 və 1314 il nüsxələri) müsəlman Şərqində yeni bir məktəbin yaranmasını təsdiqləyir.

Cəmilə Həsənzadə

Аzərbaycan miniatür tarixi

 

“Avesta”da “Novruz” xalqın bolluğa, qüdsiyyətə sitayiş bayramı hesab olunur. Hətta onun əkinçilik bayramı olması da qeyd edilir. “Avesta”da deyilir ki, “Novruz” əkin bolluğu bayramıdır. O, sağlamlığın, firəvanlığın başlanğıcıdır.

A.Nabiyev

Novruz bayramı”


Folk Dance Group (Ensemble) “Ghobustan”


 

News

 

home | association | historical sketches | modernity | portret | childrens | presentation | archive

Webmaster

E-mail: afag_h@hotmail.com

2002, Creative Women Association